Zondag 26-aug

Middagprogramma (13.30-16.30)
Creatieve middag voor mensen met een beperking.

In verband met het ontbreken van aanmeldingen hebben we moeten besluiten dat het programma op de zondag niet doorgaat. 

 

Onze sponsoren